คำขวัญประจำโรงเรียน

คำขวญ1

"เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้จริง ยอดยิ่งคุณธรรม"