ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

1024070003

สัญลักษณ์โรงเรียน เป็นตัวย่อของชื่อเต็ม

คือ ปตน. ย่อมาจาก โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่

และสีที่ใช้เป็นสีประจำโรงเรียน