ติดต่อเรา

แผนที่ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดประตูน้ำวัดท่าไข่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่1 บ้านท่าไข่ ตำบลท่าไข่ 

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

แผนท11